Pedagogisch beleids- en werkplan

In ons pedagogisch beleids- en werkplan kunt u lezen hoe wij denken over de opvoeding van uw kind en hoe wij te werk gaan. Daarnaast bieden deze plannen houvast voor de pedagogisch medewerkers en wordt onze organisatie nog transparanter. Het pedagogisch beleidsplan is de basis van het dagelijks handelen in ons kindercentrum. De praktische uitvoering van het beleidsplan wordt beschreven in het pedagogisch werkplan. In het werkplan staat bijvoorbeeld hoe wij omgaan met ‘Pesten’, welke ‘Huisregels’ geven wij mee aan de kinderen. Het pedagogisch werkplan ligt ter inzage op onze vestigingen.

 

GGD 

Als ouder wilt u natuurlijk weten hoe de GGD onze opvang heeft beoordeeld. Bekijk direct het meest recente GGD-rapport van Florijn en Hogevecht hier.

Klachten

Bij ons kunt u altijd persoonlijk terecht als u niet tevreden bent over iets. Als familie praten wij graag alle onenigheden samen uit. Mochten wij hiertoe niet in staat zijn, dan kunt u zich beroepen op ons intern krachtenreglement. Ook biedt de Geschillencommissie Kinderopvang externe hulp bij de afhandeling van uw klacht.

Van de geschillencommissie hebben wij op 20 mei 2019 bericht ontvangen dat er over het jaar 2018 geen geschillen zijn ingediend. Wij zullen dus om die reden, conform ons intern klachtenreglement, geen jaarverslag publiceren